Szélmalmokról

Vízzel hajtott malmok mellett főként, a  vizekben szegény országokban megjelent a  másik természet nyújtotta energiát fehasználó malomfajta; a szélmalom. Az első hiteles szélmalomra utaló adat Ázsiából 947-ből való. Ezen malomfajta feltehetően Ázsia keleti részéről, Kínából indult el és később terjedt el az egész világon. Nyugat- Európában 1180-ból említik meg először írásos emlékeink, s a középkorban tovább szaporodnak. De ha Ibne –Mucana költőnek hinni lehet , akkor az Ibériai- félszigeten már 1085 előtt is ismerték a szélmalmot.
Ezek a szerkezetek az idők folyamán alig változtak, és a vízimalmokkal ellentétben még a XX. század 20-as, 30-as éveiben is a kezdetleges malomköves technológiával őröltek 
Hazánkban, a szélmalmok  első  említése a kolozsvári glosszák között tűnik fel, de csupán csak megemlítik mint „szélmalom”. Látott-e szélmalmot a glossa írója vagy sem azt nem tudjuk pontosan. Lambrecht Kálmán feltételezése szerint hazánkba az utrechti egyetemeken tanuló diákok hozhatták magukkal a malomépítés technológiáját és a hozzá kapcsolódó ismereteket. Az első hiteles adat amely szélmalmot és a hozzátartozó eszközöket is megemlít az az 1684. évi  makoviczai birtokösszeírásból származik: ,,szélmalomhoz tarozó vashorog. 
A szélmalmok elterjedését hazánkban a XIX.- század elejétől lehet megfigyelni. Érdekessége  az, hogy már a légáramokban gazdag országokban, javában használták, addig Magyarországon csupán egyet–egyet lehetett felfedezni. Hazai tömeges elterjedésük a gőzmalmokkal szinte egy időben történt, azonban ez megpecsételte sorsukat, mert a hatalmas gőzmalom óriásokkal ezek a napi pár mázsa lisztet előállító szélmalmok nem vehették fel a versenyt, ráadásul fejlesztésüket sem lehetett úgy kivitelezni, mint a gőzmalmokét. Nagyon ritka volt, hogy egy szélmalomba hengerszékkel őröltek volna a gabonát. Bár nehézkesen, de próbálta a harcot felvenni némelyik szélmolnár, a malomóriásokkal, és az őrletőket különböző kedvezményekkel próbálta magához csalogatni. Az Alföldön volt olyan szélmalom, amelyet nem csak szélerő hajtották, hanem felszereltek a malom mellé robbanómotort is. Így a szélmolnár  szélcsend esetén is tudott őrölni.
Szélmalmok Magyarországon az Alföld jellegzetes malomfajtái voltak Míg a szélmalmot tekintélyt parancsoló épületéről, addig a vízimalmot  a kelepeléséről már szinte kilométerekről fel lehetett ismerni. 
 

Elérhetőségeim

Név: Tamás Péter    Kapcsolatfelvétel itt!

Magyar postacím: H 8598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői u 156.
 
Telefonszám:  +36 70 322 34 06
 
E-mail cím:  info@malmok.hu